גלריית תמונות

Thumbnail of Photo
01-עדיין באריזה.JPG

Thumbnail of Photo
02.JPG

Thumbnail of Photo
03.JPG

Thumbnail of Photo
04-המערכת הממוחשבת.JPG

Thumbnail of Photo
05.JPG

Thumbnail of Photo
06-ה''מזלג'' עליו יושב הטלסקופ.JPG

Thumbnail of Photo
07-הרכבת המערכת הממוחשבת על העמוד.JPG

Thumbnail of Photo
08.JPG

Thumbnail of Photo
09-הרכבת ה''מזלג''.JPG

Thumbnail of Photo
10.JPG

Thumbnail of Photo
11.JPG

Thumbnail of Photo
12.JPG

Thumbnail of Photo
13-הרכבת הטלסקופ על העמוד.JPG

Thumbnail of Photo
14.JPG

Thumbnail of Photo
15.JPG

Thumbnail of Photo
16.JPG

Thumbnail of Photo
17.JPG

Thumbnail of Photo
18.JPG

Thumbnail of Photo
19.JPG

Thumbnail of Photo
20-הפעלה ראשונה.JPG

Thumbnail of Photo
21-מוכן ומזומן.JPG

Thumbnail of Photo
22.JPG

Thumbnail of Photo
23.JPG

Thumbnail of Photo
DSC00139.JPG

Thumbnail of Photo
P1020955.JPG